Služby


IZOLACE POTRUBÍ
izolace potrubních rozvodů jako např. rozvody ZTI, ÚT, horkovody, parovody, rozvody chladu, potrubní rozvody pro přepravu tekutých komodit a produktů.
Pro potrubní izolace používáme :
IZOLANTY pro tepelně-technické izolace
-izolační potrubní pouzdra, desky, pásy z minerální vlny
( ROCKWOOL, ISOVER, KNAUF, PAROC, aj. …)
-izolační hadice, pásy, desky z pěnového PE a ze syntetického pěnového kaučuku
( MIREL, KAIFLEX, ARMACELL, aj. …)
-tvarovky a desky z pěny PUR
-tvarovky a desky z pěny PIR
-stříkání pěny PUR a PIR
-lití pěny PUR a PIR za oplechování
-tvarovky a desky z expandovaného a extrudovaného polystyrenu
POVRCHOVÉ ÚPRAVY pro tepelně-technické izolace
-Al fólie vyztužené
-Al fólie samolepící
-plastové fólie z PVC, např. OKAPAK
-povrchová úprava oplechováním:
Pz plechem, přírodním, lakovaným, tvarovaným,
Al plechem hladkým a embosovaným
nerezovým plechem leštěným, kartáčovaným, aj.
-povrchové úpravy stříkané i natírané

IZOLACE ARMATUR
Izolace armatur jako jsou klapky, zpětné klapky, filtry, přírubové spoje, ventily, kompenzátory apod.
Armatury izolujeme stejnými izolanty jaké jsou používány na izolace potrubí. Rovněž povrchové úpravy jsou stejné jako u izolace potrubí. Izolace se provádí se způsobem uchycením jako pevné, nebo snímatelné.

IZOLACE NÁDRŽÍ A TĚLES

Izolace těles se provádí více technologickými způsoby. Je nutno zvolit takový, který umožní dokonalé uchycení jak izolantu, tak i povrchové úpravy. Izolanty je možno upevňovat na ocelové trny, lištami, lepením apod. Povrchové úpravy se většinou kotví na ocelové podpůrné konstrukce.

IZOLANTY pro tepelně-technické izolace těles:

-izolační desky, pásy a tvarovky z minerální vlny

( ROCKWOOL, ISOVER, KNAUF, PAROC, aj. …)

-izolační pásy, desky z pěnového PE a ze syntetického pěnového kaučuku

( MIREL, KAIFLEX, ARMACELL, aj. …)

-tvarovky a desky z pěny PUR

-tvarovky a desky z pěny PIR

-stříkání pěny PUR a PIR

-lití pěny PUR a PIR za oplechování

-tvarovky a desky z expandovaného a extrudovaného polystyrenu

POVRCHOVÉ ÚPRAVY pro tepelně-technické izolace těles:

-Al fólie vyztužené

-Al fólie bitumenové samolepící

-povrchová úprava oplechováním:

Pz plechem, přírodním, lakovaným, tvarovaným,

Al plechem hladkým a embosovaným

nerezovým plechem leštěným, kartáčovaným, apod.

IZOLACE VZDUCHOTECHNICKÉHO POTRUBÍ

VZT potrubí se izoluje tepelně, akusticky a protipožárně. Izolačním materiálem pro izolaci VZT jsou desky a pásy z minerální nebo skelné vlny. Jedná se o materiály s různými strukturami, různou objemovou hmotností i složením. Izolační materiál je na VZT potrubí přichycen navařovacími trny, lepením, nebo do konstrukce z lišt. Předepsané uchycení a množství trnů se liší dle druhu prováděné izolace. Povrchová úprava desek a pásů je z vyztužené Al fólie.

Pokud se provádí povrchová úprava oplechováním, používají se izolanty bez Al fólie. Za předpokladu, že by docházelo ke kondenzaci vodních par na povrchu VZT potrubí, používají se pro izolaci materiály s vysokým difúzním odporem. Jedná se o pásy, nebo desky z pěnového syntetického kaučuku, event. PE. Na potrubí se plnoplošně lepí.

IZOLACE PLOCHÝCH STŘECH

Izolace střešního pláště či jeho rekonstrukce lze řešit mnoha způsoby.

Naše společnost upřednostňuje izolace aplikované stříkáním PUR/PIR pěny, která spojuje izolaci tepelnou s izolací vodovzdornou. Jedná se o izolant s nejlepšími tepelně-izolačními vlastnostmi.

Můžeme však nabídnout hydroizolace plochých střech s různými druhy izolantů. Hydroizolace může být provedena z bitumenových pásů, či jejich souvrství.

Další variantou mohou být heterogenní termoplastické izolační fólie jako např. FATRAFOL, SIKAPLAN, PROTAN aj..

K izolacím vodovzdorným je možno nabídnout i izolace tepelné, včetně parotěsných zábran.

Tepelnou izolaci je možno nabídnout z minerálních desek, extrudovaného nebo expandovaného polystyrenu a desek z PUR nebo PIR. Izolace a rekonstrukce střech provádíme včetně klempířských, zámečnických, či jiných souvisejících prací.

Izolace balkonů a teras

Izolace balkonů a teras je rovněž možno řešit více způsoby. Je podstatné vědět, zda se bude jednat pouze o izolaci proti vodě, nebo i o izolaci tepelnou.

Izolace proti vodě řešíme aplikací polyuretanových elastomerů a pryskyřic. Jedná se o velice kvalitní, dlouhodobě fungující systémy.

Pro opravy při zatékání máme pro Vás připraveny aplikace, které umožní tyto závady řešit, aniž by bylo nutno stávající obklady či dlažbu odstraňovat.

Je však možné nabídnout izolace bitumenovými pásy a to jak samostatnými, či v souvrstvích.

Dále jsou to termoplastické fólie z PVC a PVAC, které jsou vhodnými vodovzdornými izolanty.

K izolacím vodovzdorným je možno nabídnout i izolace tepelné, včetně parotěsných zábran.

Tepelnou izolaci je možno nabídnout z minerálních desek, extrudovaného nebo expandovaného polystyrenu a desek z PUR nebo PIR. Izolace a rekonstrukce balkonů a teras provádíme včetně klempířských, zámečnických, či jiných souvisejících prací.